Shiseido Corporate Museum

http://opaquenamespace.org/ns/repository/ShiseidoCorporateMuseum

Return to Vocabulary
Type:
  • Corporate Name
Label:
  • Shiseido Corporate Museum English [en]
Alternate Name:
Archival Resource Key (ARK):
Local Web URL / Identifier:
Date:
Comment:
  • Shiseido Corporate Museum, Kakegawa (Shizuoka-ken), Chubu, Japan. Takeshina, Shuji, Horyuki Suzuki and Hiroshi Kashiwagi; Kenchiku to dezain, Nihon Bijutsu Zenshu, Tokyo: Kodansha, 1993 English [en]
Is Replaced By:
See Also:
Is Defined By:
Same As:
Modified:
  • 2015-07-16
Issued:
  • 2015-07-16


Other Formats: N-Triples , JSON-LD